به گزارش بهارستان سلام و به نقل از منابع آگاه مدیر یک کانال بهارستانی که چندی پیش به تقلید و تحریک فردی معلوم الحال اقدام به انتشار مطلبی کذب نمود که مظلوم نمایی و حمایت از یک فرقه ضاله را به دنبال داشت و بعد از اعتراض بزرگان و دلسوزان فرهنگی شهر نیز حاضر به حذف آن مطلب نشده بود چند روز قبل برای پاسخ به سوالات راهی دادسرا شد.

گفته می شود ایشان بعد از اظهار پشیمانی و ندامت با حذف مطلب مورد نظر تعهد نموده است که بعد از این از درج مطالب کذب خودداری نماید.

امیدواریم با چنین برخوردهایی شاهد فضای مجازی سالم تری در سطح شهر بهارستان باشیم.