دامداران متعلق به فرقه منحرف صوفیه گنابادی
مردم بعد از جنایات دیشب دراویش، تصمیم به تحریم کارخانه‌هایی گرفته‌اند که درآمد آنها صرف ترویج این فرقه ضاله میشود…

#غنی_شده_با_سبیل