#بهارستان_سلام ?قهرمانی مجدد جناب آقای مهرداد فرهادیان و راهیابی ایشان به مسابقات کشوری و انتخابی #تیم_ملی را به جامعه ورزش و مردم شهر بهارستان تبریک میگوید.?

#مهرداد_فرهادیان، مدیر باشگاه بدنسازی سکو و قهرمان این دوره از مسابقات در گفتگو با مدیر #بهارستان_سلام گفت:

? بنده به عنوان یک عضو کوچک جامعه ورزش بهارستان از مسولین محترم تقاضا دارم که درهمه رشته ها به عنوان اسپانسر.؛ یک تیم متحد به نام بهارستان به تمام مسابقات درون استانی و برون استانی اعزام نمایند تا جایگاه تمام قهرمانان این شهر را در تمام ایران #دیکته کنیم.✌