کسب مقامهای ارزشمند توسط ورزشکاران اسکیت تیم نقش جهان شهر بهارستان

مسابقه اسکیت آلپاین قهرمانی استان اصفهان با حضور تیم اسکیت آلپاین استان تهران

کسب دو مقام قهرمانی مسابقات توسط سپیده قربانی

ماده اسلالوم آلپاین مدال طلا
ماده دوئل اسلالوم مدال طلا

کسب مقام دوم مسابقات توسط روژین سلمانی

ماده اسلالوم آلپاین مدال نقره

با تشکر از مربی شایسته تیم نقش جهان بهارستان، سرکار خانم نگار همایونی مربی تیم ملی اسکیت بانوان کشور