امروز نکته جالب در آئین کلنگ زنی باغ بانوان شهر بهارستان ، حضور آقایان مجتبی محبی و محمد ابراهیمی ابراهیمی (اعضای فعلی و دوره قبل) و آقایان سامان بردال و کریم اله رضایی (اعضای دوره قبل) شورای شهر بود.

شما که در زمان حضورتان در شورای دوره قبل صدها میلیون از بیت المال خرج ساخت باغ بانوان در مسخره ترین زمین ممکن شد و گوش به اعتراض های مردم و رسانه ها مبنی بر دید داشتن باغ بانوان از ساختمان های اطراف ندادید با چه رویی امروز در این مراسم شرکت کردید؟

یادمان نمی رود پاسخ … که گفت نگران نباشید تا چند سال دیگر درخت ها رشد می کنند و جلوی دید ساختمان ها را می گیرند.

آن روز هرچه گفتیم مسئولین وقت خود را به کری زدی، پاسخ نداده و کار خود را کردند، امروز هم برخی مسئولین همین روش را پیش گرفته اند…