بالاخره دم خروس بیرون زد / دادستان سابق اصفهان هم اکنون در اردوگاه اصلاح طلبان

با انتصاب حسن رحیمی دادستان سابق اصفهان به عنوان مشاور حقوقی نوروزی شهردار اصلاح طلب شهر اصفهان سرانجام دم خروس بیرون زد و قسمتی از معمای پرونده قضائی فاتحی شهردار سابق بهارستان را آشکار ساخت.

علیرغم مواضع انقلابی و ستودنی ریاست محترم قوه قضائیه طی سالیان گذشته علیه فتنه گران و جناحی که زادگاه و پشتیبان فکری آنان می باشد، انتصاب فوق حکایت از این واقعیت دارد که اصلاح طلبان و منصوبین از طرف ایشان تا این میزان از مرزهای مسئولیت و پست های انقلابی را درنوردیده اند که البته ثمرات حضور ایشان در این سمت ها نتایجی همچون بی اطلاعی! مردم بهارستان از پرونده اتهامات مالی مهدی فاتحی شهردار سابق بهارستان و همسر ناهید تاج الدین نماینده اصلاح طلب مردم اصفهان دارد.

#ماست_مالیزاسیون
#ماهمه_اصلاح_طلبیم_چقدر_خوشحالیم