شنیده شده قرار است مجسمه بی بی مریم خان بختیاری با هزینه ای بالغ بر ۴۲۰ میلیون تومان ساخته و در شهر بهارستان نصب گردد.

نمونه کوچک این مجسمه ساخته و روی میز شهردار بهارستان قرار دارد که گفته می شود برای ساخت آن حدود ۱۲ میلیون تومان هزینه شده است.

ضمن ادای احترام به این بانوی شجاع و دلیر بختیاری سوالات بهارستان سلام از اعضای شورای شهر بهارستان به شرح دیل می باشد:

اولا در شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت مالی شهرداری، چه اولویتی برای ساخت این مجسمه آن هم با این قیمت وجود دارد؟ هرچند زیبا سازی شهر مهم است اما آیا پروژه های عمرانی از اهمیت بیشتری برخوردار نیستند؟

ثانیا آیا از مشاهیر و بزرگان دیگر قومیت های ساکن در شهر بهارستان نیز مجسمه ساخته خواهد شد؟

ثالثا آیا بهتر نبود قبل از این مجسمه، تندیس هایی از بزرگان و مشاهیر ملی و مذهبی مانند دانشمندان، شعرا، شهدا یا… با مبالغ بسیار کمتر ساخته و در شهر نصب می شد؟