12 December 2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

BaharestanSalam.ir

اخبار ویژه
تبلیغات
آیا خرید برق از مدارس جایز است؟

آیا خرید برق از مدارس جایز است؟

فیلم ضبط شده توسط خبرنگار بهارستان سلام نشان می دهد م.ا یکی از مسئولین شهر بهارستان در پاسخ به این سوال که آیا از برق مدرسه برای ساخت و ساز در زمین اس...

آخرین اخبار بهارستان