نقشه مقایسه ای شهر بهارستان

با استفاده از سرویس جدید بهارستان سلام می توانید تغییرات شهر بهارستان در طول ۱۰ سال گذشته را مشاهده و با وضعیت کنونی مقایسه فرمائید. نقشه سمت راست نقشه فعلی شهر می باشد و سال مربوط به نقشه سمت چپ را می توانید خودتان انتخاب نمایید. لود شدن نقشه بستگی به سرعت اینترنت شما دارد.

با کلیک در اینجا به بزرگترین گروه شهر بهارستان در پیام رسان ایتا با نام بهارستان گفتگو بپیوندید