سرویس مدیر سلام

سرویس “مدیر سلام” توسط پایگاه خبری بهارستان سلام برای ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهر پیاده سازی شده است. در این سرویس پیام {و شماره همراه} شهروندان بصورت رایگان، آنی و بدون هیچ فیلتری برای مدیر مربوطه پیامک خواهد شد.