نارضایتی شهروندان از نداشتن کولر در بعضی اتوبوس های بهارستان

نارضایتی شهروندان از نداشتن کولر در بعضی اتوبوس های بهارستان

به گزارش بهارستان سلام اگر در اصفهان شاغل یا محصل باشید احتمالا با اتوبوس سروکار خواهید داشت چرا که شلوغی معابر و بزرگراه خلیج فارس و هزینه بالای استفاده از خودروهای شخصی از جمله دلایلی است که شهروندان بهارستان را مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می کند. از معضل شلوغی اتوبوس

ژست ها سخن می گویند

ژست ها سخن می گویند

بالا: جهان پهلوان عباس جديدي عضو شورای شهر تهران در حال كشيدن كارت در موسسه خيريه پایین: محمد ابراهیمی عضو شورای شهر بهارستان کنار اتوبوس های جدید