صدور، تمدید و ابطال بیش از ۵۰۰ پروانه استاندارد در کمیته علائم استان اصفهان

صدور، تمدید و ابطال بیش از ۵۰۰ پروانه استاندارد در کمیته علائم استان اصفهان

به گزارش بهارستان سلام، علی مالکی سرپرست اداره کل از صدور، تمدید و ابطال بیش از ۵۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در این استان خبر داد. به این منظور در سال جاری ۸ کمیته علائم در اداره کل استاندارد استان تشکیل شده و پرونده واحدهای متقاضی کاربرد علامت