محمد ابراهیمی را چه می شود 2 ؟!

محمد ابراهیمی را چه می شود 2 ؟!

پیشنهاد می کنیم بعد از دیدن اسکرین شات کانال محمد ابراهیمی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بهارستان واقعیت را در تصویر بعدی مشاهده نمایید: فتوای مقام معظم رهبری درباره دوچرخه سواری بانوان س. حکم دوچرخه سواری برای بانوان چیست؟ ج. دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم

محمد ابراهیمی را چه می شود؟!

محمد ابراهیمی را چه می شود؟!

پیشنهاد می کنیم بعد از دیدن اسکرین شات کانال محمد ابراهیمی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بهارستان ویدئوی زیر را نگاه کنید: