پنجمین نشست بانوان فعال شهر بهارستان برگزار شد

پنجمین نشست بانوان فعال شهر بهارستان برگزار شد

به گزارش بهارستان سلام پنجمین نشست بانوان فعال بهارستان در ساختمان شورای شهر بهارستان برگزار شد. بانوان در این نشست به بیان مشکلات شهر بهارستان پرداختند و با اولویت بندی آن ها خواستار رفع مشکلات مطرح شده توسط مسئولین مربوطه شدند. پیگیری وضعیت ساخت بیمارستان و آرامستان، آسفالت معابر فازهای ۲ و ۳، ایجاد فرمانداری