فاتحی در بیماستان بستری شد

فاتحی در بیماستان بستری شد

به گزارش بهارستان سلام، مهدی فاتحی شهردار قبلی شهر بهارستان به علت خونریزی معده در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده است. از خداوند شفای عاجل برای ایشان مسالت می نماییم.