محمد ابراهیمی را چه می شود 2 ؟!

محمد ابراهیمی را چه می شود 2 ؟!

پیشنهاد می کنیم بعد از دیدن اسکرین شات کانال محمد ابراهیمی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بهارستان واقعیت را در تصویر بعدی مشاهده نمایید: فتوای مقام معظم رهبری درباره دوچرخه سواری بانوان س. حکم دوچرخه سواری برای بانوان چیست؟ ج. دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم