وقتی سایت شهرداری بهارستان تغییرات را نمی پسندد !

وقتی سایت شهرداری بهارستان تغییرات را نمی پسندد !

بعد از گذشت مدت ها از تغییرات گسترده در شهرداری بهارستان، گویا مسئول سایت شهرداری بهارستان ترجیح داده است تا امروز (5 اسفند 96 ) همچنان افراد قبلی را به عنوان معاون، مسئول ناحیه یک و … معرفی نموده و با عدم بروزرسانی سایت نام و تصویر افراد جدید را معرفی ننماید. + مدرک