بهارستان بهشت فاتحی

بهارستان بهشت فاتحی

حال حتی اگر نخواهیم لقب “خوش شانس ترین شهردار” را به آقای مهندس فاتحی بدهیم و اینگونه زحمات ایشان را زیر سوال ببریم، نمی توانیم منکر آن شویم که مجموعه عواملی که به آن ها اشاره شد می توانست برای هر شهردار دیگری هم بهترین موقعیت را فراهم کرده تا خوش بدرخشد و رزومه عالی برای خود فراهم نماید و اینگونه بهارستان را به بهشت ایشان تبدیل نماید.