عطر افشانی گلزار شهدا با مردم، شما خجالت بکشید

عطر افشانی گلزار شهدا با مردم، شما خجالت بکشید

متاسفانه مسئولین دو دهه گذشته شهر بهارستان توجه خاصی به گلزار شهدای گمنام بهارستان نداشته و اقدام چشمگیری برای سروسامان دادن به وضعیت آشفته این مکان مقدس انجام نداده و به نظر می رسد گوش شنوایی هم برای شنیدن گلایه مردم در این خصوص نداشته و ندارند.؛
پرونده پروژه ای که با همصدایی و اقدام به موقع مسئولین ناکام ماند و ختم به خیر شد…

پرونده پروژه ای که با همصدایی و اقدام به موقع مسئولین ناکام ماند و ختم به خیر شد…

در هر صورت اصرارهای فراوان این عضو جوان شورا که تا ظهر امروز هم مردم را برای شرکت در برنامه به محل فرهنگسرا دعوت می نمود بی نتیجه ماند و شهردار محترم همانطور که در نشست خبری قول داده بود ثابت کرد که اجازه دخالت و زیاده خواهی را به هیچکس حتی اعضای شورا نمی دهد و در نهایت این برنامه که عمدا یا سهوا بدعت و قبح شکنی فرهنگسرای ایثار و شهادت محسوب می گردید در این فرهنگسرا اجرا نشد.

فرهنگسرای ایثار و شهادت چگونه ساخته و افتتاح شد

فرهنگسرای ایثار و شهادت چگونه ساخته و افتتاح شد

از همان ابتدا که به جای ساختن فضایی ساده و تاثیر گذار و مطابق فرهنگ انقلابی شروع به ساخت، چنین سازه بی مفهوم و پر خرجی که کوچکترین ارتباطی با فرهنگ ایثار و شهادت ندارد کردند پیش بینی نمودیم که هدف چیز دیگری است و اینجا کسی دغدغه انقلابی ندارد.
هیچ فکرش را کرده اید چرا این فرهنگسرا در سمت راست ورودی، جایی که از خیابان آزادی دیده شود ساخته نشد؟ چرا ساختمان فرهنگسرا ساده تر و کم هزینه تر ساخته نشد و برای آن حدود یک میلیارد تومان هزینه داده شد و گویا هنوز خرج ها دارد؟ چرا اگر قرار بود فرهنگسرا به جای نمایشگاه شهدا با نمایشگاه نقاشی غیر مرتبط شروع به کار نماید بر روی آن نام ایثار و شهادت نامیدند؟ و آن را نزدیک گلزار شهدای گمنام بنا کردند؟