کشف، ضبط و امحاء یک تن محموله قارچ خوراکی در استان اصفهان

کشف، ضبط و امحاء یک تن محموله قارچ خوراکی در استان اصفهان

به گزارش بهارستان سلام، رضا دولتشاهی معاون ارزیابی انطباق اداره کل، با استناد به ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار داشت کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران مجازند به منظور انجام فرایند بازرسی و نمونه‌برداری به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و/یا مراکز ارائه دهنده خدمات مشمول استاندارد اجباری، مراجعه

کشف، ضبط و امحاء محموله کره گیاهی در استان اصفهان

کشف، ضبط و امحاء محموله کره گیاهی در استان اصفهان

به گزارش بهارستان سلام، حمید رضا امینی رئیس نمایندگی استاندارد شهرستان گلپایگان گفت: به موجب ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران مجازند به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری مراجعه و به بازرسی و نمونه برداری در آن محل بپردازند.