آخرین اخبار شهر بهارستان

واحد سلمانی !!! در شهرداری بهارستان با نگاه طنز شهروند بهارستانی
هر توضیحی از طنز پیام کم می کنه، خودتون بخونین. فقط شعر آخرش؛

واحد سلمانی !!! در شهرداری بهارستان با نگاه طنز شهروند بهارستانی

تو شهرداری بهارستان کلی معطل شدم تا مسئول مربوطه بیاد ولی فدای سرش، موهاش خیلی بهش اومده بود. دم شهردار گرم که ایجاد اشتغال کرده و به یه نفر حقوق می ده تا تو زیرزمین شهرداری مو کارمندان را مجانی کوتاه کنه؛
سرعت بخشیدن به روند ساماندهی سگ های ولگرد بهارستان
پس از مطالبه ۶۰۰ نفر از شهروندان بهارستان:؛

سرعت بخشیدن به روند ساماندهی سگ های ولگرد بهارستان

پس از ایجاد مطالبه ای اینترنتی توسط این پایگاه خبری خطاب به استاندار اصفهان با موضوع رسیدگی به وضعیت سگ های ولگرد شهر بهارستان، بیش از ۶۰۰ نفر از شهروندان بهارستان در کمتر از دو روز از این مطالبه حمایت کردند و سرانجام...؛