چگونه شرکت عمران، نعمت الهی را به کام مردم بهارستان تلخ می کند؟!

چگونه شرکت عمران، نعمت الهی را به کام مردم بهارستان تلخ می کند؟!

از صبح امروز و همزمان با بارش رحمت الهی به دلیل عدم تکمیل طرح دفع آب های سطحی در فاز 2 و 3 که متولی آن شرکت عمران بهارستان است و متاسفانه به دلیل کم کاری و بی لیاقتی مدیران وقت و یا بی اهمیتی موضوع برای ایشان در سنوات گذشته ناقص مانده و زندگی برای مردم این مناطق سخت و این نعمت الهی به کام ایشان تلخ شده است.؛
برای کودتا و جنایت برای تحریم و رذالت

برای کودتا و جنایت برای تحریم و رذالت

حالا دیگه صحنه از انچه از قبل گفته می شد جذاب تر شده است و به انتهای قصه های زیبا رسیده ایم از این پس قصه های شیرین جای خود را به کابوس های تلخ که حقیقت زمان است خواهد و باید با این کابوس ها ظاهرا زیست کرد.؛
سان دیدن از پوشک بچه…!

سان دیدن از پوشک بچه…!

وقتی صحبت از ازدواج و سختی ها و آسانی های آن می شود تقریبا یک مسئله در اظهارات اقشار مختلف مردم مشترک است همگی از افزایش چشم گیر و روز افزونِ تجملات و سنگینی مخارج عروسی و بَرج های این سبک زندگی جدید اظهار نارضایتی و نگرانی می کنند اما شگفت آور این است که

یلدای غربتی ها…!

یلدای غربتی ها…!

من یه شب یلدای ساده و پر از صمیمیت کنار همه فامیلهای خودم رو میخوام....؛