سرعت بخشیدن به روند ساماندهی سگ های ولگرد بهارستان

سرعت بخشیدن به روند ساماندهی سگ های ولگرد بهارستان

پس از ایجاد مطالبه ای اینترنتی توسط این پایگاه خبری خطاب به استاندار اصفهان با موضوع رسیدگی به وضعیت سگ های ولگرد شهر بهارستان، بیش از ۶۰۰ نفر از شهروندان بهارستان در کمتر از دو روز از این مطالبه حمایت کردند و سرانجام...؛