شیطنتِ رسانه‌یِ نزدیک به شهرداری بهارستان

شیطنتِ رسانه‌یِ نزدیک به شهرداری بهارستان

بهارستان سلام ضمن تشکر ویژه از عوامل زحمتکش شهرداری و شخص شهردار، از آقای شبانی شهردار بهارستان می خواهد با دقت در عملکرد روابط عمومی و رسانه های نزدیک به شهرداری، تذکرات لازم در خصوص رعایت اخلاق رسانه ای را به ایشان گوشزد نماید.؛
اشرفی رفت…

اشرفی رفت…

احتمالا امروز یا فردا آخرین روزهای حضور حمید اشرفی در شهرداری بهارستان است و امیدواریم مسئول جدید روابط عمومی و معاونت فرهنگی فردی تحصیل کرده در رشته مرتبط، متخصص و متعهد بوده و نگاه حزبی نداشته باشد.