قرار انفصال از خدمت مهدی فاتحی لغو شد

قرار انفصال از خدمت مهدی فاتحی لغو شد

آنان که با انتشار ابلاغ بازپرس جدید از اقتدار خود می گویند و سر از پا نشناخته و مستانه شروع به توهین به دیگران کرده اند، کافی است توضیح دهند که حدود چهل روز بی اعتنایی به ابلاغ بازپرس قبلی و نامه رئیس شورای شهر و حضور در پشت میز را چگونه توجیه می کنند؟ آیا مثلا اگر برای بار چندم بازپرس عوض شود و دوباره قرار انفصال از خدمت بدهد، بازهم قانون را فصل الخطاب می دانند؟