فرهنگسرای ایثار و شهادت چگونه ساخته و افتتاح شد

فرهنگسرای ایثار و شهادت چگونه ساخته و افتتاح شد

از همان ابتدا که به جای ساختن فضایی ساده و تاثیر گذار و مطابق فرهنگ انقلابی شروع به ساخت، چنین سازه بی مفهوم و پر خرجی که کوچکترین ارتباطی با فرهنگ ایثار و شهادت ندارد کردند پیش بینی نمودیم که هدف چیز دیگری است و اینجا کسی دغدغه انقلابی ندارد.
هیچ فکرش را کرده اید چرا این فرهنگسرا در سمت راست ورودی، جایی که از خیابان آزادی دیده شود ساخته نشد؟ چرا ساختمان فرهنگسرا ساده تر و کم هزینه تر ساخته نشد و برای آن حدود یک میلیارد تومان هزینه داده شد و گویا هنوز خرج ها دارد؟ چرا اگر قرار بود فرهنگسرا به جای نمایشگاه شهدا با نمایشگاه نقاشی غیر مرتبط شروع به کار نماید بر روی آن نام ایثار و شهادت نامیدند؟ و آن را نزدیک گلزار شهدای گمنام بنا کردند؟